คณะนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์

การตลาดยุคใหม่บนเส้นทางดาว Tiktok

การตลาดยุคใหม่บนเส้นทางดาว Tiktok

เชิญ นักศึกษาวิทยาลั...
Read More
การแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย เนื่องในวันรพี

การแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย เนื่องในวันรพี

คณะนิติศาสตร์และรัฐศ...
Read More
THAI MASTER AWARD รางวัล”เยาวชนและบุคคลสร้างสรรค์พัฒนาสังคม” ครั้งที่ 3 ประจำปี 2566
การแข่งขันการประกวดโครงงานสหกิจศึกษาระดับภาคประจำปีการศึกษา 2565
คณะนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์นำนักศึกษา เข้าศึกษาการพิจารณาคดีของศาลอาญาทุจริตและประพฤติมิชอบภาค6 และศาลจังหวัดพิษณุโลก
งานปัจฉิมนิเทศ นักเรียนที่กำลังสำเร็จการศึกษา ณ รร.ยกกระบัตรวิทยาคม
คณาจารย์คณะนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์ ได้ออกไปนิเทศงานนักศึกษาฝึกสหกิจศึกษา ณ เทศบาลอุดมธัญญา อ.ตากฟ้า จ.นครสวรรค์
ขอเชิญชวนผู้สนใจ เขียนบทความวิชาการเกี่ยวกับกฎหมายปกครองและกฎหมายมหาชนที่เกี่ยวข้องกับศาลปกครองเผยแพร่ใน “วารสารวิชาการศาลปกครอง”
ขอเชิญนักศึกษาและบุคคลทั่วที่สนใจ เข้าร่วมโครงการ เตรียมพร้อมสอบวัดความรู้ ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.)
ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา ได้รับรางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งปี

ข่าวสาร

การตลาดยุคใหม่บนเส้นทางดาว Tiktok

เชิญ นักศึกษาวิทยาลัยนอร์ทเทิร์นและ ผู้ที่สนใจ ภายในและ […]

การแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย เนื่องในวันรพี

คณะนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์ สาขานิติศาสตร์ โดยอาจารย์ประจ […]

THAI MASTER AWARD รางวัล”เยาวชนและบุคคลสร้างสรรค์พัฒนาสังคม” ครั้งที่ 3 ประจำปี 2566

ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต นางสาวณัฐชยา พชรจรัสแสง (ปัจจุ […]

การแข่งขันการประกวดโครงงานสหกิจศึกษาระดับภาคประจำปีการศึกษา 2565

สำเร็จไปได้ด้วยดีสำหรับการแข่งขันการประกวดโครงงานสหกิจศ […]

คณะนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์นำนักศึกษา เข้าศึกษาการพิจารณาคดีของศาลอาญาทุจริตและประพฤติมิชอบภาค6 และศาลจังหวัดพิษณุโลก

วันนี้ 2 มี.ค.2566 คณะนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์นำนักศึกษา […]

งานปัจฉิมนิเทศ นักเรียนที่กำลังสำเร็จการศึกษา ณ รร.ยกกระบัตรวิทยาคม

ทีมประชา​สัมพันธ์​วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น พร้อมด้วยอาจารย์ธ […]

สาขาที่เราเปิดสอน

ปริญญาตรี

สาขาวิชา
นิติศาสตร์
(น.บ.)

ปริญญาตรี

สาขาวิชา
รัฐศาสตร์
(ศศ.บ.)

ปริญญาโท

หลักสูตร
นิติศาสตร์
(น.ม.)

ปริญญาโท

หลักสูตร
รัฐศาสตร์
(ร.ม.)

ภาพกิจกรรม

ผลงานนักศึกษา

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สำนักนายกรัฐมนตรี
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์