คณะนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์

lawwarm01
lawwarm01
lawquiz02
lawquiz02
แข่งขันตอบปัญหากฎหมายวันรพี - Copy
แข่งขันตอบปัญหากฎหมายวันรพี - Copy
IMG_3067
IMG_3067
IMG_3073
IMG_3073
previous arrow
next arrow

ข่าวสาร

นักศึกษา วิทยาลัยนอร์ทเทิร์นได้รับรางวัลชมเชย ระดับประเทศ ประเภทนิสิตนักศึกษา การประกวดเรียงความ “วันแห่งประชาธิปไตยสากล (International Day of Democracy)” จาก สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เมื่อ วันที่ 25 สิงหาคม 2565

นายพิเชษฐ์ จินา นักศึกษาคณะนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์ สาขาน …

นักศึกษา วิทยาลัยนอร์ทเทิร์นได้รับรางวัลชมเชย ระดับประเทศ ประเภทนิสิตนักศึกษา การประกวดเรียงความ “วันแห่งประชาธิปไตยสากล (International Day of Democracy)” จาก สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เมื่อ วันที่ 25 สิงหาคม 2565 Read More »

ขอเชิญชวนผู้สนใจ เขียนบทความวิชาการเกี่ยวกับกฎหมายปกครองและกฎหมายมหาชนที่เกี่ยวข้องกับศาลปกครองเผยแพร่ใน “วารสารวิชาการศาลปกครอง”

ขอเชิญชวนผู้สนใจ เขียนบทความวิชาการเกี่ยวกับกฎหมายปกครอ …

ขอเชิญชวนผู้สนใจ เขียนบทความวิชาการเกี่ยวกับกฎหมายปกครองและกฎหมายมหาชนที่เกี่ยวข้องกับศาลปกครองเผยแพร่ใน “วารสารวิชาการศาลปกครอง” Read More »

ขอเชิญนักศึกษาและบุคคลทั่วที่สนใจ เข้าร่วมโครงการ เตรียมพร้อมสอบวัดความรู้ ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.)

คณะนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์ วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น ขอเชิญนัก …

ขอเชิญนักศึกษาและบุคคลทั่วที่สนใจ เข้าร่วมโครงการ เตรียมพร้อมสอบวัดความรู้ ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) Read More »

0 comments

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา ได้รับรางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งปี

วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น ขอแสดงความยินดี กับนาย พิเชษฐ์ จินา …

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา ได้รับรางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งปี Read More »

ศูนย์พักคอยสุขใจวิทยาลัยนอร์ทเทิร์นอำเภอเมืองตาก ขอขอบพระคุณนักศึกษา คณะนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์

ศูนย์พักคอยสุขใจวิทยาลัยนอร์ทเทิร์นอำเภอเมืองตาก ขอขอบพ …

ศูนย์พักคอยสุขใจวิทยาลัยนอร์ทเทิร์นอำเภอเมืองตาก ขอขอบพระคุณนักศึกษา คณะนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์ Read More »

เรื่อง แต่งตั้งบุคลากรประจำปีการศึกษา 2564

สาขาที่เราเปิดสอน

ปริญญาตรี

สาขาวิชา
นิติศาสตร์
(น.บ.)

ปริญญาตรี

สาขาวิชา
รัฐศาสตร์
(ศศ.บ.)

ปริญญาโท

หลักสูตร
นิติศาสตร์
(น.ม.)

ปริญญาโท

หลักสูตร
รัฐศาสตร์
(ร.ม.)

ภาพกิจกรรม

ผลงานนักศึกษา

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สำนักนายกรัฐมนตรี
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์